Informácie pre predávajúcich

Informace pro prodávající

Vážení majitelé a správci lesa, 
Na portálu ForesTrade® naleznete obchodní příležitosti pro majitele lesa a můžete zde také zveřejnit svou nabídku. Portál je koncipován pro obchodování formou aukcí pro několik komodit, aktuálně je pro Vás připraven pro prodej stojících stromů aukcí.

Prodej stojících stromů aukcí

Rádi bychom Vám představili prodej dříví formou veřejné obchodní soutěže. Garantujeme Vám naprosto transparentní, velmi jednoduchý a levný postup, jak najít vhodného kupce na dříví z Vašich lesů při dosažení nejlepší možné ceny v daném čase a místě.

Nabízíme zajištění prodeje celých těžebních prvků jako souborů stojících stromů. Vy si stanovíte podmínky prodeje (výrobní, časové včetně termínu ukončení prací a předání pracoviště), platbu za Vaše dříví obdržíte předem. Výsledkem budou peníze na Vašem účtu a těžební prvek s uklizeným klestem. Tato metoda prodeje je vhodná zejména pro holosečné těžby, ale i pro výběry či starší probírky bez ohledu na dřevinu, terén či lokalitu. Již nyní můžete nabízet k prodeji dříví a inkasovat za něj platby, které zamýšlíte těžit za tři, šest či více měsíců.

My sami takto Vaše dříví nakupovat nebudeme. Vyslechneme Vaše potřeby, provedeme měření Vámi určeného těžebního prvku, stromy ocejchujeme, navrhneme Vám limitní cenu pro prodej. Podle Vašeho zadání Vaše dříví nabídneme ve formě stojících stromů buď v elektronické aukci, nebo v prezenčním veřejném obchodním jednání o ceně založeném na principu sestupné aukce. V případě potřeby zajistíme i dohled nad celým průběhem plnění smluvních podmínek ze strany kupujícího.

Hlavním přínosem této metody je TRANSPARENTNOST a objektivní dosažení MAXIMÁLNÍ CENY. Dřevo je dnes převážně prodáváno dohodou, o ceně i množství. Někdy je vybrána nejlepší nabídka podle ceny, může však docházet k záměnám sortimentů při expedici a rozdílům v měření, což je vlastně také prodej dohodou. Předmět prodeje při naší metodě je neměnný, cena konečná s celou platbou před zahájením těžby. Soutěž o dřevo je veřejná. Tato metoda prodeje je vhodná pro soukromé, státní i veřejné lesy.

V průběhu celého procesu jsme jako třetí osoba garantem transparentnosti a odbornosti. Metoda Prodej dříví na pni s oslovením konkurence získala zejména pro svou komplexnost a propracované postupy cenu Grand Prix na lesnickém veletrhu Silva Regina v březnu 2010.

Poplatek za zprostředkování je po dohodě s majitelem lesa hrazen buď prodávajícím, nebo kupujícím. Dosahuje v průměru 65 Kč/m3. Z celkové ceny můžeme po osobním projednání poskytnout slevu ve výši až 80%.

Další informace lze získat v sekci Časté otázky. Mandátní smlouvu, nebo smlouvu o poskytnutí příležitosti, která upravuje vztah mezi majitelem lesa a Provozovatelem včetně strukturovaného ceníku lze získat na požádání - viz kontakty.

Průvodce smluvního vztahu mezi majitelem či správcem lesa a organizátorem soutěže

schema