Informácie pre kupujúcich

Informace pro kupující

Vítáme Vás na našich stránkách a věříme, že se stanou významným pomocníkem pro Vaše obchodní záměry. V současné době lze na portálu ForesTrade® nakoupit dříví na pni. Další komodity připravujeme.

Prodej stojících stromů formou aukce

Máte-li zájem o nákup dříví z naší nabídky, postupujte prosím dle následujících kroků:

  1. Seznamte se s nabídkou prodejních jednotek. To lze provést na záložce AUKCE. Vyberte, zda chcete vyhledávat v mapě nebo v přehledu.  Detail jednotky zobrazíte při kliknutí na stromeček v mapě nebo nadpis v seznamu. Zobrazí se popis jednotky se záložkami Popis Předmětu, Fotografie, Mapa, Prodávající a Prezenční aukce v případě, že prodejní jednotka je součástí nabídky prezenční aukce. Na spodním okraji záložky Popis je odkaz na stažení katalogového listu prodejní jednotky (pro stažení jakéhokoliv dokumentu je nutno se registrovat). V katalogovém listu naleznete podrobný popis prodejní jednotky, včetně zjištěných taxačních údajů a svěrkovacího manuálu.
  2. Seznamte se s podmínkami soutěže včetně kupní smlouvy. U elektronických aukcí jsou kupní smlouvy umístěny na záložce Popis předmětu jako odkazy na soubory ve spodní části stránky. U prezenčních aukcí jsou příslušné dokumenty součástí Nabídkového katalogu, který je umístěn na záložce Prezenční aukce v detailu prodejní jednotky. Dokument Nabídkový katalog prezenční aukce obsahuje vyhlášení veřejné obchodní soutěže, všeobecné podmínky soutěže, jednací řád, katalogové listy a jako přílohu kupní smlouvu. Kupní smlouvu si řádně prostudujte, ve zveřejněném znění bude podepsána s vítězem soutěže.
  3. Pokud máte zájem o některou z prodejních jednotek, doporučujeme prohlídku v terénu. Je-li organizována prodávajícím, místo a čas naleznete na katalogovém listu prodejní jednotky. Na detailu nabídky jsou v mapě zobrazeny GPS souřadnice odvozního místa. Dále podle vyznačené žluté přibližovací linie naleznete vyznačený těžební prvek. Hraniční stromy jsou označeny sprejem a cejchem na kmeni a kořenovém náběhu. Můžete přímo v terénu provést svůj odhad kvality těžebního prvku a následně si vypočíst cenu, kterou budete ochotni zaplatit.
  4. Objem v m3, který uvádíme ke každé prodejní jednotce je orientační, negarantovaná veličina, je to veškerá hmota hroubí, která by byla naměřena, kdyby stojící stromy byly zpracovány do sortimentů dle doporučených pravidel. Ve skutečnosti objem prodaných vyrobených sortimentů bude obvykle nižší než námi naměřený, protože v procesu výroby a prodeje dochází ke ztrátám z nejrůznějších příčin. Jsou to ponechané těžební zbytky obsahující hroubí na těžené ploše, nedodržená výška pařezu, výroba větších nadměrků než dle doporučených pravidel, rozlomené a zapomenuté kusy u přibližování, odření výřezů, podvalky na skládkách, ztráty z přejímky z rozdílného způsobu měření (atro, elektropřejímky), expedice prostorově měřeného dříví a problematika koeficientů, srážky za nedodržení nadměrků atd. Všechny tyto ztráty mohou podle různých studií dosahovat 5-15%, dle způsobu výroby a obchodu. Při svých propočtech je vhodné s určitou ztrátou na objemu počítat.
  5. Pro účast v elektronické aukci je nutno mít uzavřenou smlouvu s Provozovatelem. Upozorňujeme, že uzavření smlouvy může trvat několik dní, vyžaduje úředně ověřený podpis osoby, oprávněné jednat za subjekt zájemce. Podrobný postup je zveřejněn v nápovědě viz Registrace.
  6. Pro účast v prezenční aukci není nutné být registrován předem, dostavíte se na místo konání aukce, které je zveřejněno ve vyhlášce veřejné obchodní soutěže, která je součástí Nabídkového katalogu. Buďte dochvilní, po ukončení registrace nebudou pozdě příchozí vpuštěni do sálu. Zde se budete muset prokázat osobním dokladem, vyplnit a podepsat registrační formulář. Zastupujete-li podnikatele nebo firmu, pak jsou nezbytné ještě další doklady, podrobněji viz Všeobecné podmínky prezenční soutěže zveřejněné v Nabídkovém katalogu. Žádnou kauci pro účast v soutěži nepožadujeme. Účastník soutěže se podpisem registračního formuláře zavazuje, že v případě, že svým chováním zmaří průběh soutěže, je povinen uhradit 20% z ceny prodejní jednotky. Vlastní jednání probíhá tak, že vedoucí jednání oznámí zúčastněným, o kterou jednotku se bude soutěžit a stručně ji představí. Poté bude oznámena vyvolávací cena, která bude postupně snižována. První zájemce, který akceptuje nabídnutou cenu zvednutím svého registračního čísla, se stává vítězem veřejné obchodní soutěže a vznikne mu právo i povinnost uzavřít smlouvu na koupi nabízené prodejní jednotky za poslední nabídnutou cenu. Pokud se žádný zájemce nepřihlásí do úrovně limitní ceny, je prodejní jednotka stažena z nabídky a vedoucí jednání přejde k další prodejní jednotce. Veřejné obchodní jednání o nejlepší cenu na prodej trvá u jedné prodejní jednotky  několik málo minut včetně její představení a oznámení výsledku.
  7. Provozovatel používá více typů smluv o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům. Nejběžnější je smlouva typu Foresta SG, dále se u prodejních jednotek Lesů České republiky a Vojenských lesů a statků používají smlouvy typu LČR a VLS. Postupem času mohou přibýt další typy smluv. Zájemce je na typ smlouvy, která bude podepisována s danou prodejní jednotkou upozorněn na katalogovém listu.
  8. Provize za zprostředkování prodeje je obvykle hrazena kupujícím, zda je pro danou prodejní jednotku tato provize vyžadována, a na její výši, je zájemce upozorněn na záložce Popis předmětu v detailu prodejní jednotky. Provize hrazená kupujícím není součástí kupní ceny, je hrazena Provozovateli.
  9. V případě, že se stanete smluvním partnerem prodávajícího, další kroky se řídí ustanoveními kupní smlouvy. Přílohou kupní smlouvy typu Foresta SG je vždy list nabídkového katalogu, ve kterém je stanoven termín propuštění z těžby, platební podmínky (nejčastější je požadavek prodávajících na platbu  před vydáním povolení k těžbě), případně další omezení v použité technologii a podobně. Ke smluvní ceně se připočte DPH. V případě, že prodávající požaduje zálohu, pak se k záloze připočte také DPH. Následně přikládáme nejdůležitější milníky kupní smlouvy typu Foresta SG.

Průvodce smluvního vztahu u typu kupní smlouvy Foresta SG mezi majitelem či správcem lesa a kupujícím

schema