Aktuality

23. 11. 2022

Prezenční aukce 15. 12. 2022 – Ašské lesy s.r.o.

Dne 15. 12. 2022 se uskuteční veřejná soutěž Prodej stojících stromů a dříví o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy VOS 168 Aš. Místem konání bude sídlo Ašských lesů, s.r.o., jednací místnost, Aš - Doubrava 118, PSČ 352 01, GPS: 50.2618794N, 12.2394550E.  Začátek jednání je stanoven na 10:00 hodin. Registrace proběhne od 9:00 do 10:00 hodin. Zájemce žádáme o dochvilnost, seznámení se s nabídkovým katalogem a zajištění potřebných dokumentů pro účast v soutěži a k registraci. Upozorňujeme zejména na nutnost úředně ověřených podpisů v případě zplnomocnění a předání dokladu opravňujícího k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dnů. Zobrazit detail soutěže a stáhnout všechny dokumenty můžete kliknutím na následující odkaz: Detail prezenční soutěže .

V nabídce VOS 168 je 9 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 3004 m3 hroubí b.k. Předpokládaná výtěžnost výřezů v těchto 9 PJ je cca 2732 m3 b.k. V nabídce jsou prodejní jednotky Ašských lesů s.r.o.

6 PJ bude nabízeno v soutěži hromadným prodejem.

Zásoba v prodejních jednotkách s hromadným prodejem byla zjišťována pomocí porostních tvarových křivek provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. V katalogových listech jsou uvedeny objemy hroubí b.k. a objemy výřezů b.k. dle Doporučených pravidel. V detailu podle dřevin a tloušťkových tříd je uveden objem hroubí b.k.

3 PJ budou nabízeny s prodejem za jednotkovou cenu (s příjmem na OM), jedná se o probírky a objem nabízeného množství byl určen prodávajícím odhadem a z údajů LHP.

Při nabídce prodejních jednotek s hromadným prodejem bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 hroubí b.k. Při nabídce prodejních jednotek s prodejem za jednotkovou cenu bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 výřezů b.k. dle Doporučených pravidel.

U prodejních jednotek je uveden také poplatek za přípravu a zprostředkování prodeje, který platí kupující provozovateli. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

Pro účast na prezenční soutěži č. 168 Aš je nutné použít registrační formuláře účastníka a návštěvníka, které jsou zveřejněny s ostatními dokumenty pro VOS 168 Aš

tým ForesTrade®