Prodejní jednotka číslo 7754 (Dolní Kralovice)

Prodejní jednotka číslo 7754 (Dolní Kralovice)

Elektronická vzostupná Predané (24.6.2022 11:00:00)
Predajná cena bez DPH: 122 000 Kč (891 Kč za m3 výrezov)
Predajná cena s DPH: 147 620 Kč (1 078 Kč za m3 výrezov)
Poplatok hradený kupujúcim bez DPH: 4 110,00 Kč
Poplatok hradený kupujúcim s DPH: 4 973,10 Kč
Kupujúci: Forestal, s.r.o.
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metóda predaja
Predaj za jednotkovú cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Středočeský / Benešov / Dolní Kralovice / -
Dátum a miesto obhliadky
Po tel. dohodě s odpovědným pracovníkem.
Dátum prepustenia z ťažby
27.7.2022
Zodpovedný pracovník
Ing. Petr Chvalkovský tel.č. 724524213

Počet stromov
432
Hrubina b.k. [m3]
149,97 (predpokladaná zásoba hrubiny bez kôry)
Výrezy OP [m3]
137,00 (predpokladaná zásoba výrezov podľa Odporúčaných pravidiel)
Priemerná hmotnatost hrubiny
0,35
Priemerná hmotnatost výrezov
0,32
Pôvod meraní
Nemerané

Zastúpenie skupín drevín [%]

Súradnice odvozného miesta
49,658040663° 15,157030624° (49°39'28'' 15°9'25'')

Platobné podmienky
20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby.
Požadovaná technológia
Harvestorová technologie. Vyvážení dřeva přes stávající přibližovací linku a plochu těženého porostu dle domluvy. Nepoškodit LDS a okolní pozemky s porosty. Přibližování a skládkování na privátním zemědělském pozemku. Nutná domluva předem. Doporučuji za sucha. Pásmo hygienické ochrany. OM v majetku privátní osoby. Nutná domluva předem. Využití cizích pozemků si zajišťuje kupující. Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 3500 Kč/m3.
Spôsob likvidácie odpadov
Bez likvidace klestu.
Dalšie ustanovenia
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 0,58 ha v JPRL 22E5 v k.ú. Dolní Kralovice. Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. Předpokládaný objem byl stanoven na základě počtu kusů a průměrné hmotnatosti v LHP u SM (platnost LHP od 1.1.2014), BO, BR - kvalifikovaný odhad. Jedná se o nahodilou soustředěnou těžbu, SM - 100 % kůrovcová (98 % souše). Vyznačení prodejní jednotky - stromy určené k těžbě jsou vyznačeny liniově zelenou barvou. Bez cejchování / štítkování. Termín provedení těžby, přiblížení a odvozu dříví - 12.7.2022. Termín asanace OM a linek - 27.7.2022. Další příloha PJ 7754_mapa.
Poznámka
Metoda stanovení zásoby - prodávající dle počtu kusů a prům.hmotnatosti v LHP u SM( platnost od 1.1.2014). BO, BR - kvalifikovaný odhad.

Prílohy

  • Katalogový list 7754
Prehliadať obsah príloh môžu len prihlásení užívatelia.
Názov
IČO
00231711
DIČ
CZ00231711
Platca DPH
Súd / Oddiel / Vložka
/ /

Adresa

Ulica, Číslo popisné
náměstí L. Svobody 6
PSČ, Obec
25768, Dolní Kralovice
Štát
Česká republika

Kontakty

Telefón
+420 724 524 213
E-mail
petrchvalkovsky@seznam.cz
Názov
IČO
03988805
DIČ
CZ03988805
Platca DPH
Súd / Oddiel / Vložka
České Budějovice /C /23687

Adresa

Ulica, Číslo popisné
Kladné 3
PSČ, Obec
38221, Kájov
Štát
Česká republika
Počet zobrazení: 91