Prodejní jednotka číslo 7730 (Dolní Kralovice)

Prodejní jednotka číslo 7730 (Dolní Kralovice)

Elektronická vzostupná Nepredané (17.5.2022 10:00:00)
Predmet nebol zakúpený
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metóda predaja
Predaj za jednotkovú cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Středočeský / Benešov / Dolní Kralovice / -
Dátum a miesto obhliadky
Po tel. dohodě s odpovědným pracovníkem.
Dátum prepustenia z ťažby
10.7.2022
Zodpovedný pracovník
Ing. Petr Chvalkovský tel.č. 724524213

Počet stromov
357
Hrubina b.k. [m3]
278,60 (predpokladaná zásoba hrubiny bez kôry)
Výrezy OP [m3]
254,00 (predpokladaná zásoba výrezov podľa Odporúčaných pravidiel)
Priemerná hmotnatost hrubiny
0,78
Priemerná hmotnatost výrezov
0,71
Pôvod meraní
Nemerané

Zastúpenie skupín drevín [%]

Súradnice odvozného miesta
49,663052458° 15,182211955° (49°39'46'' 15°10'55'')

Platobné podmienky
20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby.
Požadovaná technológia
Doporučeno UKT + JMP. Vyvážení dřeva přes stávající přibližovací linku a plochu těženého porostu dle domluvy. Těžba označena liniově zelenou barvou. Nepoškodit LDS a okolní pozemky s porosty a pomístným zmlazením SM. Lokalita OM je v majetku obce. Přibližování (doporučuji za sucha). Pásmo hygienické ochrany. Skládky podél asfaltové komunikace v majetku obce do 450 m od těžební plochy. OM z části na cizím zemědělském pozemku(Agro Dolní Kralovice). Využití cizích pozemků si zajišťuje kupující. Odvozní cesta v dobrém stavu, celoročně sjízdná. Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 3500 Kč/m3.
Spôsob likvidácie odpadov
Bez likvidace klestu.
Dalšie ustanovenia
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 0,61 ha v JPRL 23B8 v k.ú. Dolní Kralovice. Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. Předpokládaný objem byl stanoven na základě počtu kusů a průměrné hmotnatosti v LHP (platnost LHP od 1.1.2014). Jedná se o nahodilou soustředěnou těžbu (SM - 100 % kůrovcová, podzim 2021, BO zelená 50 % a souše 50 %). Vyznačení prodejní jednotky - stromy určené k těžbě jsou vyznačeny liniově. Bez cejchování / štítkování. Termín provedení těžby, přiblížení a odvozu dříví - 25.6.2022. Termín asanace OM a linek - 10.7.2022. Další příloha PJ 7730_Ortofoto přehrada.
Poznámka
Metoda stanovení zásoby - prodávající dle počtu kusů a prům.hmotnatosti v LHP ( platnost od 1.1.2014).

Prílohy

  • Katalogový list 7730
  • Kupní smlouva PDNP j.c. v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. v6.1
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.1
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.1
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.1
Prehliadať obsah príloh môžu len prihlásení užívatelia.
Názov
IČO
00231711
DIČ
CZ00231711
Platca DPH
Súd / Oddiel / Vložka
/ /

Adresa

Ulica, Číslo popisné
náměstí L. Svobody 6
PSČ, Obec
25768, Dolní Kralovice
Štát
Česká republika

Kontakty

Telefón
+420 724 524 213
E-mail
petrchvalkovsky@seznam.cz
Počet zobrazení: 84