Inzerce

Nabízíme Vám možnost vlastní inzerce na serveru Forestrade. Inzerce může být umístěna na úvodní stránce nebo na stránce se seznamem aukcí. Inzerát lze umístit do bloku, jehož umístění, velikost a cena jsou uvedeny níže. Uvedené ceny jsou bez DPH. Minimální doba umístění je 1 měsíc.

Inzerce na úvodní stránce

Reklama na úvodní straně

Typ bloku Rozměry bloku Cena na 1 měsíc
A 760 x 240 px 10 000,- Kč
B 1180 x 240 px 8 000,- Kč
C 580 x 240 px 4 000,- Kč
D 280 x 240 px 2 000,- Kč
 

Inzerce na stránce se seznamem aukcí

Reklama na seznamu aukcí

Typ bloku Rozměry bloku Cena na 1 měsíc
E 240 x 140-280 px 4 000,- Kč
 

Kontakt

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte náš útvar obchodu a marketingu:

Telefon: +420 571 487 141
Mobil: +420 724 045 202
Email: marketing@foresta.cz