Hodnocení

Hodnocení

Po skončení aukce má prodejce i kupující možnost ohodnotit jak probíhal následný proces aukce - platba, dodržování smluvních podmínek atd.

Udělit hodnocení

Hodnocení lze provést z místa  "Moje aukce / Hodnocení / Udělit". Výběrem této volby se zobrazí Účastníkovi seznam všech aukcí, které jeho subjekt prodával anebo vyhrál. Kliknutím na link "Udělit hodnocení" se zobrazí formulář, kde účastník zvolí typ hodnocení a zapíše komentář hodnocení.  Stiskem tlačítka "Uložit" dokončí účastník hodnocení.
U prodeje dříví na pni hodnotí prodávající plnění platebních podmínek cca 30 po prodeji a dále po propuštění z těžby hodnotí oba obchodní partneři průběh plnění Kupní smlouvy.  

Reakce na hodnocení

Na každé hodnocení má protistrana možnost zareagovat. Zvolením "Moje aukce / Hodnocení / Obdrženo" se zobrazí seznam všech hodnocení, které účastník obdržel.  Kliknutím na link "Reagovat" se zobrazí formulář, kde Účastník vyplní reakci na hodnocení a stiskem tlačítka "Uložit" dokončí hodnocení.

Volbou "Moje aukce / Hodnocení / Uděleno"  lze zobrazit seznam mnou udělených hodnocení.