Obchodní údaje

Obchodní údaje

Změna obchodních údajů Účastníka

Měnit údaje o Účastníkovi je oprávněn jen správce Účastnického účtu.
Volbou "Moje aukce / Obchodní údaje" a stiskem tlačítka "Upravit" lze měnit údaje Účastníka jako jsou např. kontakty, adresa, korespondenční adresa, IČ atd..


Změna správce účastnického účtu
 
Změnit správce Účastnického účtu je oprávněn stávající správce. Pozor, tímto úkonem přijde o oprávnění, které mu přísluší jako správci Účastnického účtu. Tato oprávnění se přenáší na nového správce.
Zvolte "Moje aukce / Obchodní údaje" a stiskněte tlačítko "Upravit". Zvolte nového správce Účastnického účtu a stiskněte tlačítko "Uložit".


Správa zmocněných osob Účastnika

Správu zmocněných osob Účastníka je oprávněn provádět správce účtu.

Přidání zmocněné osoby
Provádí se volbou "Moje údaje / Zmocněné osoby" a kliknutím na tlačítko "Nový".

Změna údajů zmocněné osoby 
Volba  "Moje údaje / Zmocněné osoby" - zobrazí se seznam všech zmocněných osob Účastníka. Kliknutím na položku "Upravit" u vybrané zmocněné osoby je možné měnit údaje zmocněné osoby včetně jejich oprávnění. 
Odškrtnutím volby "Aktivní účastník" je možné zmocněnou osobu přechodně zneplatnit - tj. nebude se moci přihlásit na web.   

Nastavení oprávnění pro nákup a prodej
Volba  "Moje údaje / Zmocněné osoby" - zobrazí se seznam všech zmocněných osob Účastníka. Kliknutím na položku "Upravit" u vybrané zmocněné ososby je možné nastavit oprávnění pro nákup a prodej.

Odstranění zmocněné osoby
Volba  "Moje údaje / Zmocněné osoby" - zobrazí se seznam všech zmocněných osob Účastníka. Kliknutím na položku "Smazat" u vybrané zmocněné osoby je možné ji odstranit.