Správa účtu

Správa účtu

Sekce "Moje aukce / Správa účtu"  umožňuje spravovat údaje fyzických osob, které jsou oprávněny provádět úkony na portálu ForesTrade (v menu Moje údaje), dále spravovat údaje o Účastníkovi (v menu Obchodní údaje) a zplnomocnit další osobu (v menu Zmocněné osoby). Zmocněná osoba může provádět všechny úkony za Účastníka, ale nemá právo zmocnit další osobu a měnit obchodní údaje Účastníka.