Registrace

Registrace

Registrace pro prohlížení

Účastníkům zaregistrovaným pro prohlížení je umožněno prohlížet všechny aukce. Mohou si stahovat přílohy aukcí. Mohou si nechat posílat emailem oznámení o novinkách a o změnách ve stažených přílohách aukcí.  

Postup registrace
 • Klikněte na odkaz "Registrace" v pravém horním rohu nebo stiskněte tlačítko "Registrovat" na úvodní stránce webu. 
 • Zvolte typ registrace "Prohlížení", vyplňte další údaje a klikněte na tlačítko "Registrovat". 
 • Po provedení registrace vám bude odeslán email, který obsahuje link pro potvrzení registrace. Klikněte na tento link a potvrďte tak registraci. 
 • Poté je možno se přihlásit na web svým přihlašovacím jménem.


Registrace pro nákup a prodej

Registrace Účastníka pro nákup a prodej umožňuje nakupovat a prodávat předměty prodeje.

Postup registrace Účastníka
 • Klikněte na odkaz "Registrace" v pravém horním rohu nebo stiskněte tlačítko "Registrovat" na úvodní stránce webu. 
 • Zvolte typ registrace "Nákup a prodej", dále zvolte typ Účastníka, který budete zastupovat a uveďte potřebné údaje o Účastníka. 
 • Seznamte se s obsahem dokumentů "Všeobecné podmínky užívání“  a  „Smlouva o účasti v elektronické aukci“.  Pokud s nimi souhlasíte dokončete registraci zaškrtnutím souhlasu a kliknutím na tlačítko „Registrovat“.
 • Po provedení registrace vám bude odeslán email, který obsahuje link pro potvrzení registrace. Klikněte na tento link a potvrďte tak registraci. 
 • Po potvrzení registrace vám bude odeslán email s předvyplněnými dokumenty  "Smlouva o účasti v elektronické aukci" a "Zplnomocnění ke správě Účastnického účtu".
 • Vytiskněte smlouvu ve dvou vyhotoveních. Zajistěte, aby osoba oprávněná jednat za Účastníka, statutář, je opatřil úředně ověřeným podpisem. Obě vyhotovení smlouvy  odešlete na adresu provozovatele webu. Pokud je statutářem někdo jiný než vy zajistěte, aby statutář vyplnil pro vás  "Zplnomocnění ke správě uživatelského účtu" s úředně ověřeným podpisem a odešlete ho spolu se smlouvami.
 • Pro zahraniční subjekt platí stejný postup s tím, že navíc je nutno doložit k odesílané Smlouvě písemný výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů, který musí být úředně přeložen do českého jazyka. Subjekty ze Slovenska nemusí dokládat překlad do českého jazyka.
 • Zástupce provozovatele podepíše po ověření údajů smlouvu a jedno vyhotovení bude odesláno na korespondenční adresu vašeho Účastníka.
 • Současně s tím bude aktivován účastnický účet pro statutáře nebo pro osobu zplnomocněnou jako správce účastnického účtu.