Přihazování

Přihazování

Přihazování

Přihazování na aukci se provádí na detailu aukce stiskem tlačítka "Přihodit". Zobrazí se formulář, kde účastník vidí celkovou aktuální cenu bez DPH a s DPH. Účastník zadá svoji nabídkovou cenu pro tuto aukci. Nabídková cena se zadává jako cena bez DPH. Při prvním příhozu na aukci musí být tato nabídka nejméně ve výši aktuální ceny. Při dalších příhozech to musí být nejméně aktuální cena plus krok příhozu.  Krok příhozu je částka stanovená prodejcem, u prodeje dříví na pni činí obvykle 1000 Kč. Stiskem tlačítka "Potvrdit nabídku" ´častník dokončí příhazování. Poté se účastníkovi znovu zobrazí detail aukce s novou aktuální cenou a informací, o tom jestli jeho nabídka je momentálně nejvyšší.