Aktuality

15. 7. 2019

Prezenčná aukcia 24.7.2019 – Lesy SR, š.p.- OZ Slovenská Ľupča, OZ Námestovo, ponuka 4020 m3 hrubiny b.k.

Dňa 24.7.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 150 Slovenská Ľupča. Miestom konania bude zasadacia miestnosť OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, PSČ 976 13, GPS: 48.7703389N, 19.2797314E, Slovenská Ľupča.

Začiatok rokovania pre VOS 150 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 150 Slovenská Ľupča Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 150 je 19 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 4020 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 19 PJ je cca 3646 m3 b.k. V ponuke sú predajné jednotky z OZ Slovenská Ľupča (LS Predajná, LS Slovenská Ľupča, LS Staré Hory a LS Brusno) a 1 PJ z OZ Námestovo(LS Oravský Podzámok).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. alebo bola určená odhadom  predávajúcim, Lesy Slovenskej republiky, š.p.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, u ktorých boli všetky ťažbové prvky priemerkované naplno, je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s. alebo bolo množstvo určené odhadom predávajúcim Lesy SR, š.p.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok za meranie a prípravu predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

tím ForesTrade®

 

13. 6. 2019

Prezenčná aukcia 25.6.2019 – Lesy SR, š.p. - OZ Námestovo, ponuka 3505 m3 hrubiny b.k.

Dňa 25.6.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 149 Námestovo. Miestom konania bude zasadacia miestnosť OZ Námestovo, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Miestneho priemyslu 569 , PSČ 029 01, GPS: 49.4136139N, 19.4892508E, Námestovo.

Začiatok rokovania pre VOS 149 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaží a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 149 Námestovo Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 149 sú 3 predajné jednotky o celkovom predpokladanom objeme cca 3505 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 3 PJ je cca 3166 m3 b.k. V ponuke sú 2 PJ z LS Mútne a 1 PJ z LS Oravský Podzámok.

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok za meranie a prípravu predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

tím ForesTrade®

7. 6. 2019

Prezenčná aukcia 18.6.2019 – Lesy SR, š.p. - OZ Trenčín, OZ Levice, ponuka 2814 m3 hrubiny b.k.

Dňa 18.6.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 148 Nemšová. Miestom konania bude Kaštieľ Antonstál, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Antonstál 811/5, PSČ 914 41, GPS: 49.0088131N, 18.0232961E, Nemšová.

Začiatok rokovania pre VOS 148 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaží a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 148 Nemšová Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 148 je 5 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 2814 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 5 PJ je cca 2579 m3 b.k. V ponuke sú 3 predajné jednotky z OZ Trenčín(LS Nové Mesto nad Váhom, LS Drietoma) a 2 PJ z OZ Levice(LS Modrý Kameň). OZ Trenčín je držiteľom certifikátu FSC.

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok za meranie a prípravu predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

tím ForesTrade®

24. 5. 2019

Prezenčná aukcia 4.6.2019 – Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, ponuka 16989 m3 hrubiny b.k.

Dňa 4.6.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 147 Námestovo. Miestom konania bude zasadacia miestnosť OZ Námestovo, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Miestneho priemyslu 569 , PSČ 029 01, GPS: 49.4136139N, 19.4892508E, Námestovo.

Začiatok rokovania pre VOS 147 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaží a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 147 Námestovo Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 147 je 5 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 16989 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 5 PJ je cca 15495 m3 b.k. V ponuke sú 4 predajné jednotky z OZ Námestovo(LS Oravský Podzámok) a 1 PJ z OZ Čadca(LS Povina).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok za meranie a prípravu predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

tím ForesTrade®