Aktuality

29. 11. 2019

Prezenčná aukcia 10.12.2019 – Lesy SR, š.p.- OZ Šaštín, OZ Smolenice, OZ Považská Bystrica, OZ Prievidza a OZ Žarnovica, ponuka 4470 m3 hrubiny b.k.

Dňa 10.12.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 156 Smolenice. Miestom konania bude Kongresové centrum SAV Smolenice, Smolenický zámok, Červený salónik, Zámocká 18, Smolenice, 919 04, GPS: 48.5135550N, 17.4326364E. Prosíme nie pracovné oblečenie ! Začiatok rokovania pre VOS 156 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz: VOS 156 Smolenice Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 156 je 9 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 4470 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 9 PJ je cca 4123 m3 b.k. V ponuke je 1 PJ z OZ Šaštín(LS Šaštín), 2 PJ z OZ Smolenice(LS Moravany), 1 PJ z OZ Považská Bystrica(LS Lednické Rovne), 2 PJ z OZ Prievidza(LS Prievidza, LS Nitrianske Rudno) a 3 PJ z OZ Žarnovica(LS Brod).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek(priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok vyhlasovateľovi súťaže za prípravu predajnej jednotky na predaj a za zaistenie jej predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami. Upozorňujeme záujemcov, že došlo k úpravám vo zmluve o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami, registračných formulároch a všeobecných podmienkach súťaže.

tím ForesTrade®

 

25. 11. 2019

Aktualizácia VOS 154 Nemšová

Upozorňujeme záujemcov, že došlo u PJ 7301(LS Beluša, OZ Považská Bystrica) ku zmene najneskoršieho termínu prepustenia z ťažby z 30.4.2020 na 31.7.2020. Ostatné údaje sú beze zmeny.

PJ 7301 bude ponúknutá na VOS 154 Nemšová dňa 27.11.2019.

Všetky dokumenty v aktuálnom zneniu si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: VOS 154 Nemšová Detail prezenčnej súťaže

Ďakujeme za pochopenie.

tím ForesTrade®

 

15. 11. 2019

Úpravy vo zmluve pre VOS 154 Nemšová

Upozorňujeme záujemcov, že došlo k ďalším úpravám vo zmluve o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami pre VOS 154 Nemšová, 27.11.2019.

Všetky dokumenty v aktuálnom zneniu si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

VOS 154 Nemšová Detail prezenčnej súťaže

Ďakujeme za pochopenie.

tím ForesTrade®

 

13. 11. 2019

Prezenčná aukcia 27.11.2019 – Lesy SR, š.p.- OZ Považská Bystrica, OZ Smolenice, OZ Prievidza a OZ Žarnovica, ponuka 4451 m3 hrubiny b.k.

Dňa 27.11.2019 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 154 Nemšová. Miestom konania bude Kaštieľ Antonstál, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Antonstál 811/5, PSČ 914 41, GPS: 49.0088131N, 18.0232961E, Nemšová.  

Začiatok rokovania pre VOS 154 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 154 Nemšová Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 154 je 11 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 4451 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 11 PJ je cca 4114 m3 b.k. V ponuke je 5 predajných jednotiek z OZ Považská Bystrica(3 PJ z LS Beluša, 2 PJ z LS Lednické Rovne), 1 PJ z OZ Smolenice(LS Moravany), 2 PJ z OZ Prievidza(LS Prievidza, LS Nitrianske Rudno) a 3 PJ z OZ Žarnovica(LS Brod).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek(priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok vyhlasovateľovi súťaže za prípravu predajnej jednotky na predaj a za zaistenie jej predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami. Upozorňujeme záujemcov, že došlo k úpravám vo zmluve o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami, registračných formulároch a všeobecných podmienkach súťaže.

tím ForesTrade®