Aktuality

7. 2. 2020

Prezenčná aukcia 18.2.2020 – Lesy SR, š.p.- OZ Považská Bystrica, OZ Prievidza, OZ Smolenice a OZ Žarnovica, ponuka 3080 m3 hrubiny b.k.

Dňa 18.2.2020 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 159 Nemšová. Miestom konania bude Kaštieľ Antonstál, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Antonstál 811/5, PSČ 914 41, GPS: 49.0088131N, 18.0232961E, Nemšová.  

Začiatok rokovania pre VOS 159 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 159 Nemšová Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 159 je 9 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 3080 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 9 PJ je cca 2818 m3 b.k. V ponuke sú 2 predajné jednotky z OZ Považská Bystrica(LS Beluša), 1 PJ z OZ Prievidza(LS Prievidza), 3 PJ z OZ Smolenice(2 PJ z LS Moravany, 1 PJ z SCHR Pariná) a 3 PJ z OZ Žarnovica(LS Brod).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek(priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. Zásoba v predajnej jednotke 7341 bola vypočtená pomocou Československých objemových tabuliek z merania predávajúceho(priemerkovanie naplno).

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok vyhlasovateľovi súťaže za prípravu predajnej jednotky na predaj a za zaistenie jej predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmluvy o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami. 

tím ForesTrade®

 

6. 2. 2020

Prezenčná aukcia 25.2.2020 – Mestské lesy Košice a.s., Lesy SR, š.p.- OZ Sobrance, ponuka 4202 m3 hrubiny b.k.

Dňa 25.2.2020 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 160 Košice. Miestom konania bude zasadacia miestnosť Mestských lesov Košice a.s., Južná trieda č.11, Košice, PSČ: 040 01, GPS: 48.7147658N, 21.2604167E. Začiatok rokovania pre VOS 160 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 160 Košice Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 160 je 6 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 4202 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 6 PJ je cca 3880 m3 b.k. V ponuke sú 2 PJ Mestských lesov Košice, a.s. a 4 PJ z OZ Sobrance(LS Sečovce).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek(priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok vyhlasovateľovi súťaže za prípravu predajnej jednotky na predaj a za zaistenie jej predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmlúv o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež typ zmluvy(Lesy SR š.p. – Kupná zmluva PDNP h.p. LSR v5.2 , Mestské lesy Košice, a.s. - Kupná zmluva PDNP h.p. SK v5.6).

 

tím ForesTrade®

 

23. 1. 2020

Prezenčná aukcia 4.2.2020 – Mestské lesy Košice a.s., Lesy SR, š.p.- OZ Sobrance, ponuka 4928 m3 hrubiny b.k.

Dňa 4.2.2020 sa uskutoční verejná súťaž Predaj stojacich stromov a dreva o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy VOS 158 Sečovce. Miestom konania bude zasadacia miestnosť LS Sečovce, Kollárova 4, Sečovce, PSČ: 078 01, GPS:48.7054417N, 21.6637953E. Začiatok rokovania pre VOS 158 je stanovený na 10:00 hodín. Registrácia účastníkov prebehne od 9:00 do 10:00 hodín. Záujemcov žiadame o presnosť, zoznámenie sa s ponukovým katalógom a zaistenie potrebných dokumentov pre účasť v súťaži a k registrácii. Vezmite, prosím, na vedomie najmä nutnosť úradne overených podpisov v prípade splnomocnenia, odovzdania dokladu, oprávňujúceho k podnikaniu alebo overenej kópie nie staršej, ako 90 dní a osvedčenie o registrácii pre DPH(ak je záujemca platcom DPH). Zobraziť detail súťaže a stiahnuť všetky dokumenty môžete kliknutím na nasledujúci odkaz:

VOS 158 Sečovce Detail prezenčnej súťaže

V ponuke VOS 158 je 7 predajných jednotiek o celkovom predpokladanom objeme cca 4928 m3 hrubiny b.k. Predpokladaná výťažnosť výrezov v týchto 7 PJ je cca 4548 m3 b.k. V ponuke sú 2 PJ Mestských lesov Košice, a.s. a 5 PJ z OZ Sobrance(LS Sečovce).

Zásoba v predajných jednotkách bola zisťovaná pomocou porastových tvarových kriviek(priemerkovanie naplno) alebo pomocou skúsnych ploch prevádzkovateľom portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s.

Všetky PJ budú ponúknuté v súťaži hromadným predajom. Súťaží sa cena za celú predajnú jednotku holandskou aukciou.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré boli svierkované naplno je garantovanou veličinou počet stromov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva(m3 hrubiny b.k. a m3 výrezov b.k.) zaručené a nie je možné ich reklamovať.

U predajných jednotiek s hromadným predajom, ktoré sú bez priemerkovania naplno(množstvo bolo zisťované pomocou skúsnych ploch firmou Foresta SG, a.s.) sú garantovanou veličinou plochy ťažbových prvkov predajnej jednotky. U týchto PJ nie sú údaje o množstve dreva zaručené(m3 hrubiny b.k., m3 výrezov b.k., počty ks) a nie je možné ich reklamovať. Tieto ťažbové prvky sú bez ciachovania na koreňových nábehoch.

Informácia o garantovanej veličine, pôvodu merania a ciachovaniu na kor. nábehoch je uvedená v katalógovom liste PJ.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež poplatok vyhlasovateľovi súťaže za prípravu predajnej jednotky na predaj a za zaistenie jej predaja, ktorý platí kupujúci prevádzkovateľovi portálu ForesTrade®, firme Foresta SG, a.s. Tento poplatok nie je súčasťou kúpnej ceny. Ak sa stane kupujúcim fyzická osoba podnikajúca, ktorá nie je registrovaná k DPH na Slovensku(nemá IČ DPH), bude jej vystavená faktúra na poplatok bez  DPH. DPH v prenesenej daňovej povinnosti odvedie zákazník(kupujúci). Je povinnosťou kupujúceho sa registrovať k DPH aspoň pre tento prípad. Ak bude kupujúcim fyzická osoba nepodnikajúca, bude jej vystavená faktúra na poplatok s 21% DPH.  

Súčasťou ponukového katalógu je vyhlásenie verejnej súťaže, všeobecné podmienky súťaže, organizačný poriadok rokovania o cene, registračné formuláre, objednávka overenia, katalógové listy predajných jednotiek a vzor zmlúv o predaji stojacich stromov ako vecí budúcich s prílohami.

Pri predajných jednotkách je uvedený tiež typ zmluvy(Lesy SR š.p. – Kupná zmluva PDNP h.p. LSR v5.2 , Mestské lesy Košice, a.s. - Kupná zmluva PDNP h.p. SK v5.6).

tím ForesTrade®

 

17. 12. 2019

Prezenční aukce 15.1.2020 – Městské lesy Vsetín, s.r.o

Dne 15.1.2020 se uskuteční veřejná soutěž Prodej stojících stromů a dříví o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy VOS 157 Vsetín. Místem konání bude Městský úřad Vsetín, zasedací místnost, 1.patro, č.dv.123, Svárov 1080, PSČ 755 01; GPS: 49.3380406N, 17.9935875E.  Začátek jednání je stanoven na 10:00 hodin. Registrace proběhne od 9:00 do 10:00 hodin. Zájemce žádáme o dochvilnost, seznámení se s nabídkovým katalogem a zajištění potřebných dokumentů pro účast v soutěži a k registraci. Upozorňujeme zejména na nutnost úředně ověřených podpisů v případě zplnomocnění a předání dokladu opravňujícího k podnikání nebo ověřenou kopii ne starší 90 dnů. Zobrazit detail soutěže a stáhnout všechny dokumenty můžete kliknutím na následující odkaz: Detail prezenční soutěže .

V nabídce VOS 157 je 13 prodejních jednotek o celkovém předpokládaném objemu 4234 m3 hroubí b.k. Předpokládaná výtěžnost výřezů v těchto 13 PJ je cca 3894 m3 b.k. V nabídce jsou prodejní jednotky Městských lesů Vsetín, s.r.o.

12 PJ bude nabízeno v soutěži hromadným prodejem.

Zásoba v prodejních jednotkách s hromadným prodejem byla zjišťována pomocí porostních tvarových křivek provozovatelem portálu ForesTrade®, firmou Foresta SG, a.s. V katalogových listech jsou uvedeny objemy hroubí b.k. a objemy výřezů b.k. dle Doporučených pravidel. V detailu podle dřevin a tloušťkových tříd je uveden objem hroubí b.k.

Prodejní jednotka 7328 bude nabízena s prodejem za jednotkovou cenu(s příjmem na OM), jedná se o probírky a objem nabízeného množství byl určen prodávajícím odhadem a z údajů LHP.

Při nabídce prodejních jednotek s hromadným prodejem bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 hroubí b.k. Při nabídce prodejních jednotek s prodejem za jednotkovou cenu bude zobrazena jednotková cena přepočtená na m3 výřezů b.k. dle Doporučených pravidel.

U prodejních jednotek je uveden také poplatek za přípravu prodejní jednotky k prodeji a za zajištění prodeje prodejní jednotky, který platí kupující provozovateli. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

Upozorňujeme zájemce, že došlo k úpravám v kupních smlouvách Foresta SG pro hromadný prodej i prodej za jednotkovou cenu s přílohami, registračních formulářích a všeobecných podmínkách soutěže.

Pro účast na prezenční soutěži č.157 Vsetín je nutné použít registrační formuláře účastníka a návštěvníka, které jsou zveřejněny s ostatními dokumenty pro VOS 157 Vsetín.

 

tým ForesTrade®