Aktuality

08.02.2023

Nabídka dendromasy a těžebních zbytků - Obec Ratiboř PJ 4164

Vážení uživatelé internetového aukčního portálu FORESTRADE®, dovolujeme si Vás informovat o rozšíření nabízených komodit na lesnickém prodejním portálu FORESTRADE® v kategorii TĚŽEBNÍ ZBYTKY i u dalších vlastníků a správců lesa. Při nabídkách bude používána Kupní smlouva FSG – Těžební zbytky v aktuální verzi. Na rozdíl od Kupní smlouvy VLS – těžební zbytky používá mimo jiné Kupní smlouva FSG pojem Očekávané množství (u VLS Garantované a Předpokládané množství), věnujte, prosím, tomuto pozornost.

Základní informace: Prodejní jednotky s těžebními zbytky nebo jinou dendromasou budou nabízeny s prodejem za jednotkovou cenu (připravujeme i prodejní jednotky s hromadným prodejem). Jednotková kupní cena bude stanovena za jeden prostorový metr sypané štěpky (prms), přičemž těžební zbytky vyváží a štěpkuje kupující na své vlastní náklady. Přejímka bude prováděna jako prostorová po seštěpkování těžebních zbytků, měřeno na odvozním místě na dopravním prostředku. Prodávající vystaví po přejímce dodací list, a to na těžební zbytky v objemu vyrobené sypané štěpky.

Kupní cenu za Očekávané množství sypané štěpky z těžebních zbytků uhradí Kupující do 10 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, a to zároveň před odvozem jakékoliv části předmětu koupě. Cena za Očekávané množství je stanovena jako součin jednotkové kupní ceny bez DPH za jeden prostorový metr sypané štěpky (prms) a Očekávaného množství. K této částce bude připočtena DPH. Těžební zbytku budou nabízeny na jedné z lokalit (P - volně na ploše, P - v hromadách nebo valech, OM - v hromadách, atd.). Způsob stanovení Očekávaného množství bude uveden v příloze č. 2 – Katalogovém listu a jeho výše není garantována.

Podrobnější informace naleznete ve vzoru kupní smlouvy a v katalogovém listu, které jsou pro registrované uživatele vždy ke stažení u prodejních jednotek, viz odkaz na aktuálně zveřejněnou PJ:  Prodejní jednotka číslo 4164 (Ratiboř u Vsetína) .

U prodejních jednotek bude zpravidla uveden poplatek za přípravu a realizaci aukčního prodeje (obvykle v % kupní ceny za Očekávané množství), který platí kupující provozovateli portálu. Tento poplatek není součástí kupní ceny.

tým ForesTrade®