Detail aukce

Detail aukce

Po kliknutí na odkaz aukce v seznamu aukcí se zobrazí její detail.
 
Před zahájením aukce jsou zde k vidění počáteční ceny bez DPH a s DPH, případně vaše nabídka bez DPH a s DPH. 
V průběhu aukce lze místo počáteční ceny vidět aktuální cenu bez DPH a s DPH.
Účastník má možnost prohlédnout si popis a fotografie prodejní jednotky. K dispozici je také mapa s ohraničením pozemku a s označením přístupových komunikací a odvozních míst. V přílohách je "Katalogový list" ve formátu pdf, který je možné stáhnout nebo otevřít.


Nabídnout cenu

Účastník může podat nabídku dvěma způsoby. Může nastavit svou kupní cenu předem a následně nemusí průběh aukce sledovat. Toto nastavení provede na konkrétní aukci tlačítkem „Nabídnout cenu“. Jestliže je pak v průběhu aukce aktuální cena stejná nebo nižší než účastníkem dopředu zadaná kupní cena, je tento účastník vyhlášen vítězem aukce. Tuto předem nastavenou cenu může účastník libovolně kdykoliv změnit až do ukončení aukce.

Koupit

Druhou možností podání nabídky je akceptace aktuální ceny v průběhu aukce. Stiskem tlačítka „Koupit“ účastník akceptuje aktuální cenu. Účastník je následně vyzván k potvrzení nabídnuté ceny. Do potvrzení nabídky lze podání nabídky zrušit tlačítkem „Zpět“. Vítězem se stává ten účastník, který jako první potvrdí svou nabídku. Konečná kupní cena odpovídá cenové úrovni při stisku tlačítka „Koupit“ bez ohledu na aktuální cenu při potvrzení nabídky.