Aukce vzestupná

Aukce vzestupná

Vzestupná aukce je založena na automatickém dorovnávání a překonání konkurenčních cenových nabídek až do výše Účastníkem aukce zadané maximální ceny, kterou je ochoten za předmět aukce zaplatit. Každý z účastníků má zobrazenou jen svou poslední cenovou nabídku. Zadá-li Účastník nejvyšší cenovou nabídku, algoritmus aukce automaticky zvýší aktuální cenu, ale jen do překonání druhé nejvyšší cenové nabídky o jeden Minimální příhoz. Vítězem aukce se stává ten Účastník, který podá před skončením aukce nejvyšší cenovou nabídku, v případě že více účastníků podá stejnou nejvyšší cenovou nabídku, pak vítězí ten Účastník, který podal nejvyšší cenovou nabídku jako první. 

Před ukončením vzestupné aukce je zavedena tzv. ochranná lhůta. Je to časový úsek v délce 2 minut před skončením aukce, ve kterém, pokud dojde k podání cenové nabídky, začíná běžet nová 2 minutová lhůta do skončení aukce. To se opakuje do uplynutí posledních 2 minut aukce bez podání cenové nabídky. Poté je aukce ukončena, vítězem aukce je ten Účastník aukce, který podal nejvyšší cenovou nabídku.