Prodejní jednotka číslo 4370 (Luka pod Medníkem)

Prodejní jednotka číslo 4370 (Luka pod Medníkem)

Elektronická vzestupná Neprodáno (03.04.2024 10:00:00)
Předmět nebyl zakoupen
Typ PJ
Prodej dříví na pni
Metoda prodeje
Hromadný prodej

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Středočeský / Praha-západ / Jílové u Prahy / -
Datum a místo prohlídky
Samostatně nebo po dohodě s odpovědnou osobou.
Datum propuštění z těžby
30.6.2024
Zodpovědný pracovník
Erika Suchá, +420 723 488 086

Počet stromů
820
Hroubí b.k. [m3]
267,99 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
244,88 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
0,33
Průměrná hmotnatost výřezů
0,30
Metoda stanovení zásoby
Porostní morfologická křivka
Původ měření
Foresta SG, a.s.

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,87233° 14,47149° (49°52'20'' 14°28'17'')
49,87265° 14,4737° (49°52'21'' 14°28'25'')

Platební podmínky
20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby.
Požadovaná technologie
Dle volby kupujícího.
Způsob likvidace odpadů
Dle volby kupujícího. Úklid klestu není v těžených porostech vyžadován. Kupující je povinen uklidit klest z přibližovacích linek.
Další ustanovení
Nepoškodit lesní dopravní síť a okolní pozemky a porosty. Zachovat pomístné nálety a nárosty dřevin odpovídajících rámcovému vymezení druhové skladby porostů dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 298/2018 Sb.. Odvozní místo a přibližovací linky se nachází na cizích pozemcích, práce provádět po dohodě s jejich majiteli. Kupující je v souladu se Smlouvou oprávněn provádět těžbu stromů až po vystavení Povolení k těžbě a vjezdu do lesa prodávajícím (formulář dle Přílohy č.2 Smlouvy).

Přílohy

  • Katalogový list 4370
  • Kupní smlouva PDNP h.p. v6.4 Kupní smlouva PDNP h.p. v6.4
  • Kupní smlouva PDNP h.p. Příloha1 v6.4 Kupní smlouva PDNP h.p. Příloha1 v6.4
  • Kupní smlouva PDNP h.p. Příloha2a v6.4 Kupní smlouva PDNP h.p. Příloha2a v6.4
  • Kupní smlouva PDNP h.p. Příloha2b v6.4 Kupní smlouva PDNP h.p. Příloha2b v6.4
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Jméno a příjmení

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Za Sídlištěm, Komořany 2144
PSČ, Obec
14300, Praha 12
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
+420 723 488 086
E-mail
sucha.erika@seznam.cz

Osoba není plátce DPH
Počet zobrazení: 87