Prodejní jednotka číslo 42023 - 019

Prodejní jednotka číslo 42023 - 019

Elektronická vzestupná Končí za 3 dny (31.05.2023 9:57:09)
Aukce bude prodloužena, pokud bude přihozeno v době 2 minut před koncem
Počáteční cena bez DPH: 81 840 Kč (330 Kč za prms)
Počáteční cena s DPH: 94 116 Kč (380 Kč za prms)
Aktuální cena bez DPH: 81 840 Kč (330 Kč za prms)
Aktuální cena s DPH: 94 116 Kč (380 Kč za prms)
Poplatek hrazený kupujícím činí 1,50% z výsledné ceny
Pro vytvoření nabídky musíte být přihlášeni
Typ PJ
Těžební zbytky
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu
Typ smlouvy
Kupní smlouva VLS - těžební zbytky v6.6

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Karlovarský / Karlovy Vary / Hradiště - VVP / -
Zodpovědný pracovník
ing. Ladislav Novotný, +420 724 966 983, ladislav.novotny@vls.cz

Původ měření
Prodávající na dopravním prostředku Kupujícího

Platební podmínky
Dle Kupní smlouvy.
Poznámka
Hmota se nachází na 6 lokalitách. Bližší informace na SpS Lučiny - ing. Novotný Tato hmota se považuje za surovinu ostatní (necertifikovanou) a nekonfliktní.
Předpokládané množství
495,00 prms
Garantované množství
248,00 prms
Garantovaná veličina
prms = prostorový metr sypaný štěpky
Lokalita
OM - v hromadách
Lesní správa / LÚ
SpS Lučiny
Dřevina
list.
Sortiment
4401 klest
Fyzická přejímka
Prostorová. Koeficient přejímky: 1
Specifikace dříví
Listnaté nehroubí a hroubí z nelesní půdy (AČR) v hromadách
Podmínky
Kupující bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech na území vojenského újezdu (dále jen „VÚ“). Kupující musí zajistit vydání povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky kupujícího, které budou zajišťovat plnění dle této smlouvy.
Termín ukončení
7.6.2023
Datum a místo prohlídky
Dle dohody se zodpovědným pracovníkem. Prohlídka lokalit je doporučena. Bližší informace k lokalitám a objemům možno vyžádat na adrese ladislav.novotny@vls.cz

Přílohy

  • Kupní smlouva VLS - těžební zbytky v6.6 Kupní smlouva VLS - těžební zbytky v6.6
  • Kupní smlouva VLS - těžební zbytky Příloha1 v6.6 Kupní smlouva VLS - těžební zbytky Příloha1 v6.6
  • Kupní smlouva VLS - těžební zbytky Příloha2 v6.6 Kupní smlouva VLS - těžební zbytky Příloha2 v6.6
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00000205
DIČ
CZ00000205
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
Městský soud v Praze /ALX /256

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Mattoniho nábřeží 203
PSČ, Obec
360 09, Karlovy Vary - Drahovice
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
731 137 639
E-mail
frantisek.wolf@vls.cz
Počet zobrazení: 15