Prodejní jednotka číslo 42023 - 004

Prodejní jednotka číslo 42023 - 004

Elektronická vzestupná Prodáno (30.01.2023 9:19:14)
Prodejní cena bez DPH: 474 400 Kč (465 Kč za prms)
Prodejní cena s DPH: 545 560 Kč (535 Kč za prms)
Kupující: Zelená biomasa a.s.
Typ PJ
Těžební zbytky
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu
Typ smlouvy
Kupní smlouva VLS - těžební zbytky v6.6

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Karlovarský / Karlovy Vary / Hradiště / -
Zodpovědný pracovník
ing. Ladislav Novotný, +420 724 966 983, ladislav.novotny@vls.cz

Původ měření
Prodávající na dopravním prostředku Kupujícího

Platební podmínky
Dle Kupní smlouvy.
Poznámka
Hmota se nachází na čtyřech lokalitách
Předpokládané množství
2040,00 prms
Garantované množství
1020,00 prms
Garantovaná veličina
prms = prostorový metr sypaný štěpky
Lokalita
OM - v hromadách
Lesní správa / LÚ
SpS Lučiny
Dřevina
list.
Sortiment
4401 klest
Fyzická přejímka
Prostorová. Koeficient přejímky: 1
Specifikace dříví
Nehroubí a hroubí z nelesních půd (AČR) podíl jhl. do 5%
Podmínky
Kupující bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech na území vojenského újezdu (dále jen „VÚ“). Kupující musí zajistit vydání povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ u příslušného újezdního úřadu pro osoby a prostředky kupujícího, které budou zajišťovat plnění dle této smlouvy.
Termín ukončení
31.3.2023
Datum a místo prohlídky
Dle dohody s odpovědným pracovníkem

Přílohy

Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00000205
DIČ
CZ00000205
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
Městský soud v Praze /ALX /256

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Mattoniho nábřeží 203
PSČ, Obec
360 09, Karlovy Vary - Drahovice
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
731 137 639
E-mail
jakub.myska@vls.cz
Název
IČO
28280407
DIČ
CZ28280407
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
Městský soud v Praze /B /14779

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Bohdaneč 87
PSČ, Obec
285 25, Bohdaneč
Stát
Česká republika
Počet zobrazení: 305