Prodejní jednotka číslo 7728 (Vraždovy Lhotice)

Prodejní jednotka číslo 7728 (Vraždovy Lhotice)

Elektronická vzestupná Prodáno (18. 5. 2022 10:45:00)
Prodejní cena bez DPH: 258 000 Kč (2 098 Kč za m3 výřezů)
Prodejní cena s DPH: 312 180 Kč (2 538 Kč za m3 výřezů)
Poplatek hrazený kupujícím bez DPH: 3 690,00 Kč
Poplatek hrazený kupujícím s DPH: 4 464,90 Kč
Kupující: Vladimír Křikava
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Středočeský / Benešov / Dolní Kralovice / -
Datum a místo prohlídky
Po tel. dohodě s odpovědným pracovníkem.
Datum propuštění z těžby
25.6.2022
Zodpovědný pracovník
Ing. Petr Chvalkovský tel.č. 724524213

Počet stromů
133
Hroubí b.k. [m3]
134,72 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
123,00 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
1,01
Průměrná hmotnatost výřezů
0,92
Původ měření
Neměřeno

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,6285326° 15,169451534° (49°37'42'' 15°10'10'')
49,630527938° 15,173741593° (49°37'49'' 15°10'25'')

Platební podmínky
20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby.
Požadovaná technologie
Doporučen harvestor + vyvážecí souprava (nutné předkácet JMP). Vyvážení dřeva přes stávající přibližovací linku a plochu těženého porostu dle domluvy. Barvou označené stromy minimálně z jedné strany. Nepoškodit LDS a okolní pozemky s porosty a pomístným zmlazením SM. Průměrná přibližovací vzálenost - vzdálenost od OM k hranici těžebního prvku 80 m, OM na obecním pozemku (malá část na privátním pozemku). Lokalita OM je v majetku obce. Přibližování ( doporučuji za sucha). Lokalita z části podmáčená. Skládky na několika místech, od 100 m do 300 m. Odvozní cesta v dobrém stavu. Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 3500 Kč/m3.
Způsob likvidace odpadů
Bez likvidace klestu.
Další ustanovení
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 1,50 ha v JPRL 25C10, B10, B8 v k.ú. Vraždovy Lhotice. Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. Předpokládaný objem byl stanoven na základě počtu kusů a průměrné hmotnatosti v LHP u SM (platnost LHP od 1.1.2014), BO - kvalifikovaný odhad. SM 71 % - výč. tl. 32 cm, výška 30m, SM 23% - výč.tl. 27cm, výška 26m, SM 6% výč.tl. 31cm, výška 28m. Jedná se o nahodilou soustředěnou i roztroušenou těžbu, SM - 75% kůrovcová (podzim 2021), 25% čerstvá nahodilá, BO čerstvá nahodilá 100 %. Vyznačení prodejní jednotky - stromy určené k těžbě jsou vyznačeny jednotlivě z několika stran. Bez cejchování / štítkování. Termín provedení těžby, přiblížení a odvozu dříví - 10.6.2022. Termín asanace OM a linek - 25.6.2022. Další příloha PJ 7728 mapa_ortofoto Jenčovna NT roztroušená.
Poznámka
Metoda stanovení zásoby - prodávající dle počtu kusů a prům.hmotnatosti v LHP u SM( platnost od 1.1.2014). BO - kvalifikovaný odhad.

Přílohy

  • Katalogový list 7728
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00231711
DIČ
CZ00231711
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
/ /

Adresa

Ulice, Číslo popisné
náměstí L. Svobody 6
PSČ, Obec
25768, Dolní Kralovice
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
+420 724 524 213
E-mail
petrchvalkovsky@seznam.cz
Název
IČO
62015541
DIČ
CZ7001013008
Plátce DPH

Adresa

Ulice, Číslo popisné
46
PSČ, Obec
58401, Bojiště
Stát
Česká republika
Počet zobrazení: 67