Prodejní jednotka číslo 7727 (Dolní Kralovice)

Prodejní jednotka číslo 7727 (Dolní Kralovice)

Elektronická vzestupná Neprodáno (18. 5. 2022 11:00:00)
Předmět nebyl zakoupen
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Středočeský / Benešov / Dolní Kralovice / -
Datum a místo prohlídky
Po tel. dohodě s odpovědným pracovníkem.
Datum propuštění z těžby
23.6.2022
Zodpovědný pracovník
Ing. Petr Chvalkovský tel.č. 724524213

Počet stromů
92
Hroubí b.k. [m3]
87,77 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
80,00 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
0,95
Průměrná hmotnatost výřezů
0,87
Původ měření
Neměřeno

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,647609674° 15,185987846° (49°38'51'' 15°11'9'')

Platební podmínky
20% kupní ceny do 20 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby.
Požadovaná technologie
Doporučena UKT + JMP, možné i harvestor + vyvážecí souprava ( nutné předkácet JMP). Vyvážení dřeva přes stávající přibližovací linku a plochu těženého porostu dle domluvy. Barvou označené stromy minimálně z jedné strany. Nepoškodit LDS a okolní pozemky a porosty. Lokalita OM je z malé části na cizím pozemku, větší část je v majetku obce. Využití cizích pozemků si zajišťuje kupující. Přibližování (doporučuji za sucha). Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 3500 Kč/m3.
Způsob likvidace odpadů
Bez likvidace klestu.
Další ustanovení
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 0,20 ha v JPRL 23H10 v k.ú. Dolní Kralovice. Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. Předpokládaný objem byl stanoven na základě počtu kusů a průměrné hmotnatosti v LHP u SM (platnost LHP od 1.1.2014), BO, OS - kvalifikovaný odhad. Jedná se o nahodilou soustředěnou těžbu, SM - 100 % kůrovcová (jaro 2022). Vyznačení prodejní jednotky - stromy určené k těžbě jsou vyznačeny barvou minimálně z jedné strany. Stromy určené k těžbě jsou vyznačeny jednotlivě i liniově. Bez cejchování / štítkování. Termín provedení těžby, přiblížení a odvozu dříví - 16.6.2022. Termín asanace OM a linek - 23.6.2022. Další příloha PJ 7727_ortofoto.
Poznámka
Metoda stanovení zásoby - prodávající dle počtu kusů a prům.hmotnatosti v LHP u SM( platnost od 1.1.2014). BO, OS - kvalifikovaný odhad.

Přílohy

  • Katalogový list 7727
  • Kupní smlouva PDNP j.c. v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. v6.1
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha1 v6.1
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha2 v6.1
  • Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.1 Kupní smlouva PDNP j.c. Příloha3 v6.1
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00231711
DIČ
CZ00231711
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
/ /

Adresa

Ulice, Číslo popisné
náměstí L. Svobody 6
PSČ, Obec
25768, Dolní Kralovice
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
+420 724 524 213
E-mail
petrchvalkovsky@seznam.cz
Počet zobrazení: 38