Prodejní jednotka číslo 7579 (Hylváty)

Image Za 2 dny

Prodejní jednotka číslo 7579 (Hylváty)

Elektronická vzestupná Končí za 2 dny (20. 1. 2022 8:00:00)
Aukce bude prodloužena, pokud bude přihozeno v době 2 minut před koncem
Počáteční cena bez DPH: 2 481 000 Kč (1 205 Kč za m3 hroubí)
Počáteční cena s DPH: 3 002 010 Kč (1 458 Kč za m3 hroubí)
Aktuální cena bez DPH: 2 481 000 Kč (1 205 Kč za m3 hroubí)
Aktuální cena s DPH: 3 002 010 Kč (1 458 Kč za m3 hroubí)
Poplatek hrazený kupujícím není vyžadován
Pro vytvoření nabídky musíte být přihlášeni
Typ PJ
Prodej dříví na pni
Metoda prodeje
Hromadný prodej

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Pardubický / Ústí nad Orlicí / Ústí nad Orlicí / -
Datum a místo prohlídky
Od 12.1.2022. Dle domluvy s odpovědným pracovníkem.
Datum předání místa těžby
31.5.2022
Zodpovědný pracovník
Jiří Faltýnek, 777 736 554

Počet stromů
1282
Hroubí b.k. [m3]
2058,89 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
1893,15 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
1,61
Průměrná hmotnatost výřezů
1,48
Metoda stanovení zásoby
Porostní morfologická křivka
Původ měření
Foresta SG, a.s.

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,96262° 16,41984° (49°57'45'' 16°25'11'')
49,96892° 16,48443° (49°58'8'' 16°29'3'')
49,98265° 16,45261° (49°58'57'' 16°27'9'')
49,98265° 16,45261° (49°58'57'' 16°27'9'')
49,98265° 16,45261° (49°58'57'' 16°27'9'')
49,98265° 16,45261° (49°58'57'' 16°27'9'')
49,95799° 16,4737° (49°57'28'' 16°28'25'')
49,96499° 16,46302° (49°57'53'' 16°27'46'')
49,9664° 16,46713° (49°57'59'' 16°28'1'')

Platební podmínky
Celou kupní cenu uhradí kupující nejpozději do 15 kalendářních dnů od podepsání smlouvy na účet č., 17636611/0100 vedený u Komerční banky VS 079, na základě faktury vystavené prodávajícím.
Požadovaná technologie
Dle možností kupujícího.
Způsob likvidace odpadů
Pálení nebo vývoz.
Další ustanovení
Lhůta pro provedení a ukončení těžby se stanovuje nejdéle do 120ti kalendářních dnů od data vydání Povolení k těžbě a protokolu o předání a převzetí pracoviště. U těžeb v porostech 14A12 a 18C13 je zapotřebí souhlas majitele s užíváním pozemku, přes který se bude vyvážet dřevní hmota. Souhlas si zajistí kupující.
Poznámka
Další k.ú.: Dolní Houžovec, Černovír u Ústí nad Orlicí, Horní Houžovec

Přílohy

  • Katalogový list 7579
  • Kupní smlouva Město Ústí nad Orlicí  h.p. v5.8 Kupní smlouva Město Ústí nad Orlicí h.p. v5.8
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00279676
DIČ
CZ00279676
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
/ /

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Sychrova 16
PSČ, Obec
56224, Ústí nad Orlicí
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
+420 777 736 554
E-mail
faltynek@muuo.cz
Počet zobrazení: 254