Prodejní jednotka číslo 7464 (Vraždovy Lhotice)

Prodejní jednotka číslo 7464 (Vraždovy Lhotice)

Elektronická vzestupná Prodáno (15. 6. 2021 10:12:00)
Prodejní cena bez DPH: 2 072 000 Kč (2 429 Kč za m3 výřezů)
Prodejní cena s DPH: 2 507 120 Kč (2 939 Kč za m3 výřezů)
Poplatek hrazený kupujícím bez DPH: 25 593 Kč
Poplatek hrazený kupujícím s DPH: 30 968 Kč
Kupující: MAN Forest, s.r.o
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Středočeský / Benešov / Dolní Kralovice / Vraždovy Lhotice
Datum a místo prohlídky
14.6.2021, 9:00 hod., OÚ Dolní Kralovice , nám. L. Svobody 6, Dolní Kralovice, PSČ 257 687
Datum propuštění z těžby
31.7.2021
Zodpovědný pracovník
Ing. Petr Chvalkovský, tel.č. 724 524 213

Počet stromů
1084
Hroubí b.k. [m3]
936,27 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
853,10 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
0,86
Průměrná hmotnatost výřezů
0,79
Původ měření
Neměřeno

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,6273778° 15,1683194° (49°37'38'' 15°10'5'')
49,6289778° 15,1699917° (49°37'44'' 15°10'11'')

Platební podmínky
20% kupní ceny do 5 dnů ode dne soutěže, zbylých 80% kupní ceny před zahájením těžby. 100% kupní ceny musí být zaplaceno před zahájením těžby, nejpozději 25.6.2021.
Požadovaná technologie
Doporučen harvestor + vyvážecí souprava. Kácení výhradně na těžební plochu. Vyvážení dřeva přes stávající přibližovací linku a plochu těženého porostu dle domluvy. Nepoškodit zalesněné kultury ve východním okraji sousední holiny. Vtroušenou BO ponechat, nepoškodit!!! Příjem a kontrola dříví na OM, kupující vyhotoví výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost. Možnost odvozu dříví až po akceptaci číselníků (změření, kontrole dříví na OM, …) a vystavení Povolení k odvozu dříví a vjezdu do lesa prodávajícím. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 2500 Kč/m3.
Způsob likvidace odpadů
Bez likvidace klestu.
Další ustanovení
Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby 1,30 ha v JPRL 25B7, 25B8,25B10a,25B6 v k.ú. Vraždovy Lhotice. Celkový počet stromů a předpokládaný objem výřezů dle DP a hroubí je pouze orientační. Předpokládaný objem byl stanoven na základě počtu vyznačených kusů a průměrné hmotnatosti dle LHP u SM, u BO a JD kvalifikovaný odhad. Jedná se o nahodilou soustředěnou těžbu, SM - 95 % kůrovcová (zelená hmota - drtinky), BO 100% souše, JD čerstvá hmota. SM: 56% hmoty - věk 73 let, výč.tl. 26 cm, výška 25 m; 30% hmoty - věk 86 let, výč.tl. 27 cm, výška 26 m; 9% hmoty - věk 127 let, výč.tl. 32 cm, výška 27 m; 5% hmoty - věk 64 let, výč.tl. 21 cm, výška 21 m. Nepoškodit okolní pozemky a porosty, LDS, přibližovací linky nad rámec běžného opotřebení. Část OM je na pozemcích LČR s.p.. Kapacita OM je omezená. Možnost rozšíření OM1 na pozemku LČR ( předběžně domluveno s revírníkem). Odvozní cesta je část LČR, s.p. a část obce Dolní Kralovice. Využití OM a odvozní cesty s LČR s.p. si zajišťuje kupující. Vyznačení prodejní jednotky - stromy určené k těžbě jsou vyznačeny oranžovým lesnickým sprejem tečkou aspoň z jedném strany či dvou stran, hranice seče ve východní části těžební plochy červenorůžovým sprejem symbolem T a v západní části modrým sprejem symbolem T. Hranice zásahu nejsou součástí těžby, bez cejchování / štítkování. Rovinatý terén, ve východním okraji podmáčený (mimo těžební plochu). Je nutné zohlednit při vyvážení hmoty z porostu 25B8, B10a! Termín provedení těžby, přiblížení a odvozu dříví - 7.7.2021. Termín asanace OM a linek - 31.7.2021. V případě nesplnění termínů bude provedena chem. asanace kůrovcem napadené hmoty na náklady kupujícího. Další příloha PJ 7464_mapa.
Poznámka
Metoda stanovení zásoby - prodávající na základě počtu vyznačených kusů a průměrné hmotnatosti dle LHP u SM, u BO a JD kvalifikovaný odhad.

Přílohy

  • Katalogový list 7464
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00231711
DIČ
CZ00231711
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
/ /

Adresa

Ulice, Číslo popisné
náměstí L. Svobody 6
PSČ, Obec
25768, Dolní Kralovice
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
+420 724 524 213
E-mail
petrchvalkovsky@seznam.cz
Název
IČO
46984011
DIČ
CZ685333461
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
Okresný súd Žilina /sro /58321/L

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Ťapešovo 226
PSČ, Obec
02951, Lokca
Stát
Slovenská republika
Počet zobrazení: 378