Prodejní jednotka číslo 1348 (Veselíčko u Lipníka nad Bečvou)

Prodejní jednotka číslo 1348 (Veselíčko u Lipníka nad Bečvou)

Elektronická sestupná Prodáno (27.02.2017 10:04:00)
Prodejní cena bez DPH: 500 000 Kč (978 Kč za m3 výřezů)
Prodejní cena s DPH: 605 000 Kč (1 183 Kč za m3 výřezů)
Poplatek hrazený kupujícím bez DPH: 17 900,00 Kč
Poplatek hrazený kupujícím s DPH: 21 659,00 Kč
Kupující: Kloboucká lesní s.r.o.
Typ PJ
Prodej dříví na pni s příjmem na odvozním místě
Metoda prodeje
Prodej za jednotkovou cenu

Kraj / Okres / Obec / KÚ
Olomoucký / Přerov / Veselíčko / Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Datum a místo prohlídky
23.2.2017, 9:00 hod., Svrčov 9, Lazníky, budova Technických služeb města Přerova, s.r.o.
Datum propuštění z těžby
15.4.2017
Zodpovědný pracovník
Bc. Vít Navrátil, 602 592 772

Počet stromů
1341
Hroubí b.k. [m3]
511,32 (předpokládaná zásoba hroubí bez kůry)
Výřezy DP [m3]
511,32 (předpokládaná zásoba výřezů dle Doporučených pravidel)
Průměrná hmotnatost hroubí
0,38
Průměrná hmotnatost výřezů
0,38
Metoda stanovení zásoby
ULT tabulky
Původ měření
Měřeno prodejcem

Zastoupení skupin dřevin [%]

Souřadnice odvozního místa
49,54156° 17,47943° (49°32'29'' 17°28'45'')

Platební podmínky
Dle přílohy Katalogový list_informace k prodejní jednotce 1348. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner STATUTÁRNÍMU MĚSTU PŘEROVU na účet 19-1884482379/0800.
Požadovaná technologie
Doporučená technologie pro zpracování: malý – střední harvestor + vyvážecí traktor, JMP + UKT. Terénní podmínky jsou z 95 % vhodné pro harvestorovou technologii. Těžební zbytky a klest hrázkovat mimo linky, zvlášť na hromady, pro vyvážení. Povýrobní úpravy : natření odřených stromů, vyjeté koleje po strojích zahrnout, zpracovat vršky do 7cm na čepu. Nepoškodit oplocení těžbou a přibližováním, v případě poškození oplocenku opravit. Pohyb techniky mimo zalesněné plochy. Pokud se poškodí příkopy a těleso cesty přibližováním odvozem, uvést do původního stavu. K přibližování, odvozu a skládkování budou využity stávající skládky, linky a lesní cesty. V případě nutnosti zabezpečení přístupů přes cizí pozemky si tento souhlas cizího majitele Kupující prodejní jednotky zabezpečuje sám. Po ukončení aukce budou skládky a linky uvedeny do původního stavu.
Způsob likvidace odpadů
Těžební zbytky nejsou předmětem plnění této smlouvy. Těžební zbytky je však nutno uložit do hromad nebo pruhů, tak aby je bylo možno vyvézt k energetických účelům. Klest nesmí být uložen ve výsadbách, náletech a nárostech, rovněž nesmí být uložen na cestách nebo linkách. Způsobené erozní rýhy a hloubkové poškození půdy musí být napraveno urovnáním. Poškozené odvodňovací nebo meliorační prvky musí být opraveny.
Další ustanovení
Objem těžeb může být navýšen do1000 m3. Včasná asanace, dle pokynů OLH. Odvozní místa po odvozu dřevní hmoty uklidit a urovnat. Rozdělení po těžebních úsecích. Možnost odvozu až po předání porostů a číselníků nebo výstupů z harvestoru, změření, kontrole dříví na OM. V případě motomanuální těžby je nutné předat vyhotovený číselník před přibližováním a při dokončení těžebních prací v daném porostu z důvodu nepřehlednosti dříví na skládkách. V případě motomanuální technologie vyhotovit číselníky po porostech (dřevina,délka, průměr, pořadové číslo kusu, oddenky, sumář, průměrná hmotnatost), příjem a kontrola dříví na P nebo na OM. Při těžbě harvestorovou technologii je třeba vyhotovit výstup (číselník) po porostech ve struktuře dřevina, množství, hmotnatost, příjem a kontrola dříví na OM. Při neoprávněném odvozu dříví uhradí kupující prodávajícímu pokutu 2500 Kč/m3. Za každý neasanovaný odřený strom uhradí kupující prodávajícímu pokutu 300 Kč/strom. Způsob příjmu uvedený v zadávacím listu je závazný.Těží se pouze vyznačené stromy. Bez cejchování. Celkový počet stromů je pouze orientační. Garantovanou veličinou je celková plocha místa těžby. Jedná se především o nahodilou těžbu kůrovcového dříví včetně obranných opatření proti kůrovcům. Další upřesňující údaje jsou uvedeny v příloze Katalogový list_informace k prodejní jednotce 1348. Porostní mapa s vyznačeným místem těžby, přibližováním a odvozem bude předána se zadávacím listem.
Poznámka
V případě zničení výsadby, náletů a nárostů uhradí kupující pokutu za způsobenou škodu: 1 ar 7 000 Kč bez DPH.

Přílohy

  • Porostní mapa LHC Prerov 2
  • PJ 1348_mapa 1
  • PJ 1348_mapa 2
  • PJ 1348_JPRL
  • Zadávací list_TSMP_vzor
  • Katalogový list_informace_PJ 1348
  • Katalogový list 1348
Prohlížet obsah příloh mohou pouze přihlášení uživatelé.
Název
IČO
00301825
DIČ
CZ00301825
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
/ /

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Bratrská 34
PSČ, Obec
750 11, Přerov 2
Stát
Česká republika

Kontakty

Telefon
602592772
E-mail
vit.navratil@tsmpr.cz
Název
IČO
25532642
DIČ
CZ699003128
Plátce DPH
Soud / Oddíl / Vložka
Krajský soud v Brně /C /31085

Adresa

Ulice, Číslo popisné
Vlárská 321
PSČ, Obec
76331, Bylnice, Brumov-Bylnice
Stát
Česká republika
Počet zobrazení: 948